Krozarii

Dincolo de Clonți, continentul barbar Gova e nesfârșit, dar pământ rău, numai mlaștini și smârcuri. Zăpușeală îngrozitoare, umedă, jungle pline cu nenumărați șerpi și fiare uriașe, ploi nesfârșite. Nu-i bună pentru trai nici pentru oameni sau paoni, dar nici măcar pentru vaurii zburători. Ceea ce nu înseamnă că e nelocuită; acolo sălășluiesc oamenii-șopârle, triburile de…

Vaurii

Oameni-vulturi organizați în clanuri războinice din jurul castelelor de piatră, fără acoperiș, clădite în vârfurile piscurilor sterpe ale Clonților, vaurii excelează la două lucruri: prelucrarea fierului din munții lor în cel mai bun oțel din lume – și la ucis. Combinarea acestora cu un sistem clar și rigid de legi și reguli, precum și cu…

Paonii

Oameni-cai din stepele nesfârșite arse de soare ale Govei, paonii hălăduiau cândva peste întinderile de iarbă galbenă, în triburi mândre și-n veșnică ciocnire războinică unul cu altul. Supuși cu puterea armelor de metal de către vaurii pogorâți din piscurile Clonților, paonii compun partea pedestră a Hoardei, fiindu-i totodată cavalerie, animale de povară și sclavi. Unii…

Garhii

Organizați în câteva principate subpământene sub lanțurile muntoase de la nord de Imperiu, garhii nu sunt foarte cunoscuți de oameni, pentru că regii lor controlează cu gelozie comerțul și contactele și nu acceptă vizitatori în cetățile subterane. Ce se știe despre ei e că sunt foarte războinici, din fericire cu precădere între ei înșiși, că…